lyngoat66

ประเพณีภาคอีสาน

ประเพณีภาคอีสาน

ประเพณีภาคอีสาน และวัฒนธรรมภาคอีสาน ประเพณีภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช มีแม่น้ำโขงกั้นเขตภาคเหนือ และด้านตะวันออกของภาคโดยด้านใต้จดชายแดนกัมพูชา ทิศตะวันตกจดทิวเขาเพชรบูรณ์ และมีทิวเขาดงพญาเย็นเป็นเส้นแบ่งระหว่างภาคเหนือกับภาคกลาง เทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ยอดภูกระดึง ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของชาวอีสาน เช่น ลำตะคอง ลำน้ำชี ลำน้ำมูล มีพื้นที่ประมาณ 170,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย  ซึ่งประกอบด้วยกว่า 20 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับภาษาที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาค เช่น ภาษาหลักที่ใช้คือ ภาษาอีสาน ซึ่งถือเป็นสำเนียงลาว […]